Kalecik Haber Logo

Kalecik Vakıf Eserleri


Kalecik Davut Dede (Dokuzlar Türbesi

Türbenin kitabesi olmayıp kesin tarihi bilinmemektedir. Türbe içerisinde dokuz adet mezar bulunmaktadır. 2017 yılında restore edilerek günümüzdeki halini almıştır.


Kalecik Gökçeören Camii

Camii 19. YY sonlarında inşa edilmiştir. Beden duvarları kesme taş örgülü caminin üzeri kiremit ile örtülüdür. Ahşap tavanlıdır. Kuzeyinde açık son cemeat mahvili bulunmakatadır. Caminin minaresi kuzey batısında yer almaktadır. Harimin üzerini örten ahşap tavan çeşitli renkte boyanmış geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmiştir. Yapının en dikkat çekici özelliği ahşap işçiliğidir. 2006 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılmıştır.


Kalecik Hamdi (Osman Efendi) Camii

Kitabesi olmayan Caminin yapım tarihi bilinmemektedir. Cami yaklaşık kare planlı taş duvar örgülü bir yapıdır. Minaresi kuzey batı köşe de yer almaktadır. Duvarlardan üste kalan penceler sivri kemerli, alttakiler dikdörtgen kenarlıdır. Güney duvarın dış yüzeyinde mihrap çıkıntısı vardır. Dışta köşelerde silmeler mevcuttur. Kesme taştan yapılmış dikdörtgen kesitli kaide üstüne yükselen silindirlik gövdeli tuğla örgülü minaresi mevcuttur. Her cephede dörter pencere bulunmaktadır.


Kale Camii

Camii 19 YY sonlarına aittir. Cami Kale mahallesindedir. Dikdörtgen plânlıdır. Ahşap ve kerpiç ile yapılmıştır. Mimberi tahtadan, mihrabı ise alçıdan yapılmıştır. Mihrapta çok güzel geometrik ve bitkisel desenler ile kitabe vardır, "La ilahe illallah, Muhammedin Rasulullah " yazılıdır. Duvarlarda boya ile yapılmış çeşitli süsler vardır. Kapının sağ tarafındaki kitabe de "Mucurlu Hacı Ahmet" yazısı ile Hicri 1315 (Miladi 1897) tarihi okunmaktadır. Camii geçtiğmiz yıllarda Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilmiştir.


Kalecik Tabakhane Camii

Cami ismini de aldığı Tabakhane mahallesindedir. Dikdörtgen planlıdır ve kesme taştan yapılmıştır. İki tarafındaki biri 8, diğeri 10 basamaklı taş merdiven ile camiye girilmektedir. Giriş kapısının ön tarafındaki üstü kapalı üç tane ağaç sütun taşımaktadır. Giriş kapısı yuvarlak kemerli olup ön tarafında bir çeşme mevcuttur. Mihrabı ve mimberi taştan yapılmıştır. Mihrapta geometrik süsler, bitkisel desenler, asma dalı ve çiçek motifleri ile eski yazılar vardır. Mihrabı çok güzel bir sanat eseridir. Mihrabın üst kısmında Hicri 1323 (Miladi 1905) tarihli "Muhammed Resulullah" ve Hicri1325 (Miladi 1907) tarihli "Maşallah" yazılı iki tane kitabe bulunmaktadır. Minaresi caminin hemen bitişiğinde ve tek şerefelidir. Kaidesi taştan, gövdesi ise tuğladan yapılmıştır. Külahı kurşun ile kaplıdır. Camii 1947 yılında restore edilmiştir.


Kalecik Saray (Şeyhsuvar) Camii

Cami Saray mahallesindedir. Şehsuvar Zade Es Seyit Mehmet Paşa'nın annesi Şerife Hatun tarafından 15.Yüzyılda yapılmıştır. Kare şeklindeki cami tuğla ve taş malzeme kullanılarak yapılmıştır. Giriş kapısının üstü yuvarlak kemerlidir ve tuğla ile yapılmış süsler vardır. Çatısı ahşaptır. Üzeri kiremit kaplıdır ve çatının cephe kısmında üçgen biçimli bir alınlık vardır. Mimberi tahtadandır. Mihrabı ise taştan yapılmıştır ve üzerinde geometrik süsler yanlarda ve üstte ise yazılar vardır. Mihrabı son derece güzel bir sanat eseridir. Minaresi camiye bitişik ve tek şerefelidir. Kaidesi taştan, gövdesi ise tuğladan yapılmıştır. Minaresinin kaidesi kare, pabuç kısmı ise üçgen şeklindedir. Camii 1920 yılında halk tarafından tamir ettirilmiştir. Bu tamir sırasında Camiin batısında bulunan mezarlar ve altıgen biçimindeki bir türbe binası yol geçtiği için kaldırılmıştır. 1990 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restoresine başlanmıştır.


Alışoğlu Türbesi

Türbe Kale mahallesindedir. Horasan'dan gelen ve bir Nakşibendî Şeyhi olan Alışoğlu'na ait olduğu söylenmektedir.8 Dikdörtgen plânlı basit bir yapıdır. Kerpiçten yapılmıştır. İki tane odası vardır. İkinci odada üç tane Sanduka bulunmaktadır.


Benzer Sayfalar

Kalecik Tarihi Eserler | Yöresel Yemekler | Kalecik | Kalecik Karasi |


Sayfa Etiketleri : Kalecik haber, Kalecik Kaymakamlığı , Kalecik Belediyesi, Kalecik Karası Üzüm Şarabı, kalecik tarihi yerler, develioğlu köprüsü, kalecik kalesi, kalecik ayvası, kalecik üzümü, kalecik karası, karahan konağı, kalecik hamamı, kalecik şehsuvar cami, kalecik tabakhane camii, kalecik kızılırmak, incirlik parkı, kalecik kültürü, ekonomisi, yerel insanları, kalecik ekmeği, kalecik kasnak böreği, kalecik cevizli çöreği, belediye başkanı nevzat şahin, kalecik un, kalecik yem ,kalecik devlet hastanei, kalecik müftülüğü,kalecik sydv vakfı, kalecik milli eğitim müdürlüğü, Kalecik Haber, Cep Haber , Mobil Haber, Olay Var, Sitenek Ekle Kodu Html Kodu, Kalecik Adına Aradığın Herşey Burada

Kalecik Haberi Begenmeyi Unutmayın?


2014 / Kalecik Haber
Kalecik'e Dair Her Şey / KALECİK HABER
| Ana Sayfa | Foto Galeri | Hakkımızda | Matbu Formlar | Kalecik | İlanlar |Köşe Yazı | İletişim |